Katedra Geomatiky

logo_FSv

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

profesor

INFO

VÝZKUM

PROJEKTY

PUBLIKACE

TÝM

VÝUKA

MÉDIA

O MNĚ

VÝZKUM

PROJEKTY

PUBLIKACE

TÝM

VÝUKA

MÉDIA

VÝZKUM

Hlavní oblasti výzkumu
geografické informační systémy (GIS)
staré mapy, jejich využití v současnosti
historická kartografie
georeferencování a transformace map
vizualizace pomocí webové kartografie

VÝZKUM

Hlavní oblasti výzkumu

geografické informační systémy (GIS)

staré mapy, jejich využití v současnosti

historická kartografie

georeferencování a transformace map

vizualizace pomocí webové kartografie

PROJEKTY

člen týmu
2019
2023
TAČR ÉTA
TL03000264
Správa území v prostoru a čase
Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK
hlavní řešitel
2018
2022
Ministerstva kultury
NAKI DG18P02OVV037
Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky
Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze
hlavní řešitel
za ČVUT
2016
2020
Ministerstva kultury
NAKI DG16P02H010
Český historický atlas
Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze
hlavní řešitel
za ČVUT
2013
2017
Ministerstva kultury
NAKI DF13P01OVV007
Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí
Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze
člen týmu
2015
2017
Ministerstva zemědělství
KUS QJ1520265
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině
Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze
hlavní řešitel
za ČVUT
2012
2015
Ministerstva kultury
NAKI DF12P01OVV043
Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví
Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze
člen týmu
2015
SGS
SGS15/054/OHK1/1T/11
Moderní přístupy k výzkumu historických rytin, starých map a jejich georeferencování. Implementace informačních modelů budov v GIS.
Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze
člen týmu
2014
RPMT ČVUT
Inovace výuky GIS, kartografie, teoretické a inženýrské geodézie s ohledem na nové trendy
Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze