Katedra Geomatiky

logo_FSv

Jakub Vynikal získal cenu prof. Kořistky

Cenu za nejlepší diplomovou práci získal Ing. Jakub Vynikal za práci na téma “Časově proměnný gravitační signál z družicových drah prostorově lokalizovaný pomocí Kalmanovy filtrace”.


Gratulujeme!