Katedra Geomatiky

logo_FSv

Granty a projekty

Mimo výuku se katedra soustředí i na jinou vědeckou činnost. Tu reprezentuje například účast na grantech a projektech.

Archiv projektů

NAKI III DH23P03OVV023

01.03.2023 – 31.12.2027

Protogeometrie v architektuře

DH23P03OVV030

1.3.2023 – 31.12.2027

Hranice jako kulturněhistorický fenomén

Hranice - změna, prolínání, identita
DH23P03OVV034

1.3.2023 – 31.12.2027

Dvě století železnice v českých zemích

Železnice v historickém kontextu
NAKI DH23P03OVV055

1.3.2023 – 31.12.2027

Vltava II – proměny historické krajiny

Řeka jako spojnice i bariéra
TL03000264

1.4.2020 – 31.12.2023

Správa území v prostoru a čase

Panství a podobně...
DG20P02OVV021

1.3.2020 – 31.12.2022

Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků

.
DG20P02OVV003

1.3.2020 – 31.12.2022

VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury

Lidová architektura na dosah ruky
2018-EU-IA-0095

1.9.2019 – 30.6.2022

Geo-harmonizer

Harmonization of Open Data
NAKI II DG18P02OVV037

1.3.2018 – 31.12.2022

Vltava – proměny historické krajiny

Vltava před přehradami
DG16P02H010

1.3.2016 – 31.12.2020

Český historický atlas

Historie mezi řádky