20. historickogeografická konference. Historická geografie – vývoj, trendy a reflexe