Department of Geomatics

logo_FSv

prof. Dr. Ing.

Karel Pavelka

Position:

E-mail:

Phone:

Room:

Education

Research

 • 1987-88 zaměstnán ve Středisku DPZ GKP Praha 
 • 1989 zaměstnán na ČVUT jako odborný asistent na Katedře mapování a kartografie v lab. DPZ 
 • 1996 vedoucí laboratoře fotogrammetrie 
 • 2008: proděkan pro zahraniční vztahy, FSv 
 • 2018 je vedoucím Katedry geomatiky FSv. 

Research topics

 • prostorová dokumentace historických objektů pomocí metod geomatiky
  • mobilní a statické laserové skenování
  • Photogrammetry
  • geofyzikální metody
 • vizualizace dat pomocí VR/AR
 • Remote Sensing
 • astronomie

Currently solved projects 

 • AMUSED (mezinárodní projekt, EU, virtuální muzea), 2023-2025
 • MŠMT Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002390

Ukončené projekty 

 •  “Global Student Village” satelitní přijímací stanice dat, 1993-1997, ERIM (USA), ČVUT Praha
 • Corine Land coverí, projekt MARS, ISPRA Itálie, 1995-1999
 • Fotogrammetrická dokumentace Velké Omajjovské mešity v Aleppu (Sýrie), UNESCO, 1999-2000
 • Dokumentace geoglyfů a petroglyfů v regionu Nasca, Perú, Spolupráce s HTW Dresden (mezinárodní projekt), 2004-2016, digitální fotogrammetrie a dálkový průzkum Země
 • Komplexní dokumentace Karlova mostu v Praze digitální fotogrammetrií a laserovým skenováním (2004-2006)
 • Dokumentace historických objektů v iráckém Kurdistánu; citadela Al-Qala v Erbilu/Irák pomocí fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a technologie GIS, GemaArt+ČVUT v Praze (2006-9), fotogrammetrická dokumentace minaretu Choli v Erbilu a mostu Dalal v Zakho, dokumentace staré madrasy Quba-han v Amedi (2010), 3D dokumentace geofyzikálního výzkumu svatyně proroka Nahuma v Alqoshi (2018), dokumentace karavanseraje v Koyi a staré synagogy v Shushi (2021–2022)
 • Dokumentace barokních soch v Kuksu (2007), barokních kleneb v Římě a Praze (2010-17) laserovým skenováním a fotogrammetrií
 • Dokumentace historických podpovrchových areálů na hradě Košumberk a tvrzi Dobřík laserovým skenováním (2007, 2008), archeologické objekty v ČR (2010-2018)
 • Geofyzikální průzkum archeologických a historických lokalit georadarem a pochozím magnetometrem (např. lokality Panenský Týnec, Teplá, Strakonice, Karlův most v Praze, relikty z třicetileté války atd.2009-2017)
 • Dokumentace židovské architektury pomocí fotogrammetrie a laserového skenování v Maroku (2021)
 • Dlouhodobý záměr: 3D skenování a tisk, dálkový průzkum Země, letecká fotogrammetrie a ALS, geofyzikální techniky jako pomoc pro nedestruktivní dokumentaci v architektuře a archeologii, využití hyperspektrálního mapování a UAV pro dokumentaci historických objektů a tematické mapování, člen mezinárodní expedice do Grónska (2015, 2019), Kurdistánu a Peru (2004-2018)
 • Ředitel 23. sympozia CIPA v Praze 2011 (219 účastníků z 30 zemí)
 • 2018-2021: grant MŠMT, modernizace doktorského studijního programu geodézie a kartografie (ESF+ERDF) 
 • 2019-20 grant MŠMT, modernizace, elektronizace a vzdálený přístup na astronomickou observatoř FSv ČVUT (ERDF)

Publications and results 

 • Complete list of publications on V3S 
 • knihy:
  • Pavelka, K.; Pavlík, M.; Kašička, F.; Bílá, Z.; Řezníček, J. “Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod”
  • Pavelka, K.; Klokočník, J.; Kostelecký, J. “Astronomicko-historické otazníky Mezoameriky a Peru”

Membership

 • ISPRS International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
 • SFDP Česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum
 • CIPA International Committee of Architectural Photogrammetry
 • ICA International Cartographic Association

Členství v odborných orgánech 

 • člen vedení FSv
 • Member of Scientific Council

Teaching