Katedra Geomatiky

logo_FSv

Ing.

Martin Landa

, Ph.D.

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Místnost:

Vzdělání

Výzkum

Témata výzkumu 

  • geografické informační systémy
  • dálkový průzkum Země
  • vývoj softwaru

Aktuálně řešené projekty 

  • Projekt NOF – Norské fondy “Living Landscape: Zvýšení retence vody v krajině – implementace počítačově generovaných návrhů přírodě blízkých opatření v procesu plánování a realizace Živé krajiny” (člen týmu, 2022-2023)
  • Projekt Technologická agentura České republiky  SS01020366 “Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek” (člen týmu, 2020-2024)

Ukončené projekty 

  • Projekt Ministerstvo kultury “VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury” (člen týmu, 2020-2022)
  • Projekt CEF – Nástroj pro propojení Evropy 2018-EU-IA-0095 “Geo-harmonizer: EU-wide automated mapping system for harmonization of Open Data based on FOSS4G and Machine Learning” (koordinátor projektu, hlavní řešitel za ČVUT, 2019-2022)
  • Projekt Technologická agentura České republiky TJ01000270 “Atlas HYDROLOGIE – moderní nástroj pro výpočet smyvu, odtoku a dimenzování prvků protierozní ochrany” (člen týmu, 2018-2019)

Publikace a výsledky 

Členství

Výuka