Katedra Geomatiky

logo_FSv

prof. Ing.

Jiří Cajthaml

, Ph.D.

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Místnost:

Vzdělání

Výzkum

Témata výzkumu 

 • vizualizace pomocí mapových serverů 
 • výzkum starých map 
 • geografické informační systémy 
 • georeferencování a transformace map 
 • historická kartografie 

Aktuálně řešené projekty 

 • Projekt TAČR ÉTA TL03000264 “Správa území v prostoru a čase” (člen týmu, 2019-2023)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DG18P02OVV037 “Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky” (hlavní řešitel projektu, 2018-2022)

Ukončené projekty 

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DG16P02H010 “Český historický atlas” (hlavní řešitel za ČVUT, 2016-2020)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF13P01OVV007 “Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí” (hlavní řešitel za ČVUT, 2013-2017)
 • Projekt Ministerstva zemědělství KUS QJ1520265 “Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině” (člen týmu, 2015-2017)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF12P01OVV043 “Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví” (hlavní řešitel za ČVUT, 2012-2015)
 • Projekt SGS SGS15/054/OHK1/1T/11 “Moderní přístupy k výzkumu historických rytin, starých map a jejich georeferencování. Implementace informačních modelů budov v GIS.” (člen týmu, 2015)
 • Projekt RPMT ČVUT “Inovace výuky GIS, kartografie, teoretické a inženýrské geodézie s ohledem na nové trendy” (člen týmu, 2014)
 • Projekt SGS SGS14/051/OHK1/1T/11 “Užití technologií a vizualizací prostředky geografických informačních systémů v kartografii a geoinformatice” (člen týmu, 2014)
 • Projekt SGS SGS13/057/OHK1/1T/11 “Testování a publikace rastrových a vektorových dat na mapových serverech” (člen týmu, 2013)
 • Projekt FRVŠ 1021/2012 “Rozvoj laboratoře mobilních geoinformačních technologií” (hlavní řešitel, 2012)
 • Projekt FRVŠ 2308/2012 “Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky” (spoluřešitel, 2012)
 • Projekt FRVŠ 2345/2012 “Rozvoj a rozšíření studijního portálu pro podporu výuky digitální kartografie” (webový portál) (spoluřešitel, 2012)
 • Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 “Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS” (člen týmu, 2012)
 • Projekt MŠMT COST OC10011 “Modelování urbanizovaných území s cílem snížit negativní vlivy lidské činnosti” (člen týmu, 2010 – 2012)
 • Projekt GAČR 205/09/P102 “Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS” (hlavní řešitel, 2009 – 2011)
 • Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 “Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie” (člen týmu, 2010 – 2011)
 • Projekt FRVŠ 1424/2010 “Elektronické studijní materiály pro podporu výuky digitální kartografie” (webový portál) (spoluřešitel, 2010)
 • Projekt GAČR 205/07/0385 “Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720” (člen týmu, 2007 – 2009)
 • Projekt FRVŠ 1810/2009 “Webový portál pro podporu výuky GIS” (spoluřešitel, 2009)
 • Projekt GAČR 205/04/0888 “Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska” (člen týmu, 2004 – 2006)
 • Projekt IGS ČVUT CTU0613911 “Old Maps Internet Presentation – Overview of Possibilities” (hlavní řešitel, 2006)
 • Projekt IGS ČVUT CTU0503311 “Webové mapové servery” (hlavní řešitel, 2005)

Publikace a výsledky 

Ocenění 

 • Kniha roku nakladatelství Academia 2014 
 • Mapa roku 2014 České kartografické společnosti 
 • Cena rektora ČVUT 2015 
 • Cena předseda AV ČR 2015 
 • Magnesia Litera 2015 
 • Cena nakladatelství Academia 2019 
 • Mapa roku 2020 České kartografické společnosti 
 • Cena předsedkyně AV ČR 2020 

Členství

Výuka

Členství v akademických orgánech

Vyučované předměty bc. a mgr. studia

Vyučované předměty Ph.D. studia

Vedení studenti doktorského studia (Ph.D.)

 • Ing. Pavel Seemann, Ph.D. (obhájil v roce 2016) 
 • Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. (obhájil v roce 2017) 
 • Ing. Pavel Tobiáš (nástup 09/2014) 
 • Ing. Darina Kratochvílová (nástup 02/2017) 
 • Mgr. Petra Jílková (nástup 10/2018) 
 • Ing. Martin Tauchman (nástup 10/2018) 
 • Ing. Michal Janovský (nástup 10/2019) 
 • Ing. Vojtěch Cehák (nástup (10/2020) 
 • Ing. Jiří Krejčí (nástup 10/2020) 

Vedené studentské práce

Aktuálně vypsaná témata závěrečných prací