Katedra Geomatiky

logo_FSv

Ing.

Eva Matoušková

, Ph.D.

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Místnost:

Vzdělání

Výzkum

Team member

 • 2020-2022 – Building stone surface topography and its application in the field of stone features restoration, NAKI DG20P02OVV021
 • 2014 – 2019 MORE-CONNECT – Development and advanced prefabrication of innovative multifuntional building envelope elements for modular retrofitting and smart connections, H20-633477
 • 2013 – 2016 – „New modern methods of non-invasive survey of cultural heritage objects”, NAKI – DF13P01OVV002
 • Studentské grantové soutěže Fakulty stavební ČVUT v Praze v letech 2010 – 2020, Vedoucí týmu v letech 2012 a 2014

Project manager

 • 2019-2022 – European comission project 2018-EU-IA-0095 INEA “Geo-harmonizer: EU-wide automated mapping system for harmonization of Open Data based on FOSS4G and Machine Learning”
 •  2017 – 2022 – Projekt ESF-GK CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002679 “Zavedení akreditovaného adaptovaného studijního doktorského programu geodézie a kartografie ”
 • 2017 – 2020 – Projekt ERDF-GK CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002390 “Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu Geodézie a kartografie”
 • 2017 – 2020 – Projekt ERDF-Observatoř CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002527 “Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu Geodézie a kartografie”
 • 2015 – 2017 – PARADISE Precise and Robust Navigation enabling Applications in Disturbed
  Signal Environments , H2020 641629
 • 2014 – 2016 – SETI Spoofing robustness Enhanced Technology for G2G Infrastructure 4000112196/14/NL/MM

Scientific conference organization

 • Head of the ISPRS 2016 Congress summer school – (http://www.isprs2016- prague.com), člen organizačního týmu
 • Student scientific conference Telč in years 2010 – 2020 (http://lfgm.fsv.cvut.cz/oa.html), člen organizačního týmu

Science Journal Editor

 • 2015 – 2021 – Civil Engineering Journal, https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/cej

Výuka

Taught courses in Bachelor’s and Master’s studies