Katedra Geomatiky

logo_FSv

Zaměstnanci

Vedení

Zástupce vedoucího
kartografie & GIS
garant studijního programu G+K
člen komise Akademického senátu
rozvrhář
Vedoucí katedry
fotogrammetrie & DPZ
proděkan FSv pro zahraniční vztahy
vedoucí redakce Stavební obzor
člen vědecké rady FSv
vedoucí laboratoře fotogrammetrie

Sekretariát

správa majetku

Karolína Malečková

administrativa

Romana Pavelková

Profesoři

dálkový průzkum Země & GIS
president of ISPRS

Docenti

programování & vývoj software
dálkový průzkum Země & GIS

Odborní asistenti

fotogrammetrie & stavebně-historický průzkum
kosmická geodézie
kartografie & GIS
GIS a DPZ & vývoj software
dálkový průzkum Země
Stavební obzor – redaktor
programování & vývoj software
grafické systémy & 3D modelování
fotogrammetrie & GIS
mapování & katastr
geodetické přístroje

Vědečtí pracovníci

kartografie & GIS
fotogrammetrie & VR
Stavební obzor – redaktor
fotogrammetrie & 3D modelování
3D GIS & vizualizace

Technici

Jiří Emler

Seznam doktorandů je součástí